2019

Považská Bystrica
3-2019 | SK
železnice, zastřešení, PHS, protihluk, noba, paravan

2018

Holešov
12-2018 | CZ
autobus, terminál, mobiliář, přístřešek, zastřešení, winkl

Kuřim
10-2018 | CZ
železnice, PHS, protihluk, zastřešení, noba

Gelsenkirchen
9-2018 | DE
autobus, bus, zastřešení

winkl
9-2018 | CZ
mobiliář, paravan, lavička

St. Gallen
9-2018 | CH
autobus, cyklo, přístřešek, terminál

2017

Noba digi - Trenčín-Zlatovce
6-2017 | SK
železnice, PHS, protihluk, noba