W roku 1993 Radek Hegmon i David Karásek założyli firmę mmcité, aby móc wyprodukować swoje projekty małej architektury miejskiej, które miasto Zlín w ramach konkursu wybrało do realizacji. Ich charakterystyczne, współczesne i odważne dzieło stało się fenomenem w przestrzeniach czeskich miast.

Nie osiedli jednak na laurach i tak w krótkim czasie powstała firma mmcité+, która skupia się na drobnych budowlach transportowych, natomiast później organicznie powstawały kolejne spółki w zależności od tego nad czym zespół w mmcité sam dla siebie pracował i uważał za interesujące.

Dziś jest tutaj także firma Egoé, której spółki-córki life, nest i move produkują meble ogrodowe, zabudowy kempingowe do samochodów i wyposażenie sportowe. Sportcité+ zajmuje się projektowaniem i realizacją placów zabaw. W Bílovicach i okolicy stale również ma miejsce produkcja, którą zapewniają firmy kovocité i construction cité+.

Wspólnym mianownikiem i duszą całego bílovickiego archipelagu jest designcité+. Stąd wychodzą formalne rozwiązania prawie wszystkich produktów, które powstają w Bílovicach.

Pierwszym produktem mmcité+ było zadaszenie przystanków autobusowych. W roku 1998 zaczęliśmy zajmować się większymi budowlami transportowymi w zakresie transportu autobusowego i kolejowego. Od początku poświęcaliśmy się również rozwiązaniom dla transportu rowerowego, począwszy od różnego rodzaju stojaków po zamykane kontenery i wieże rowerowe.

W roku rozpoczęliśmy rozwijać projekt ekranów akustycznych. Do chwili obecnej mamy kilka różnych typów, włącznie z niską nachyloną ścianą, którą można umieścić w bezpośredniej bliskości toru.

Spółka nadal się rozwija i nowe pomysły ciągle przychodzą. Dalej jednak pozostajemy „emocjami” z Bílovic, gdzie koegzystują wspólnie zarówno wszystkie fazy powstania projektu, jak i sam czynnik ludzki.