Tři přístřešky a jedno zastřešení nástupiště. Pro bílovické konstruktéry, techniky a montážníky by to byla jindy svým rozsahem běžná zakázka. Jenže tahle je jiná. Všechny střechy budou zelené. A kde je chtějí? V německém Leverkusenu. Konkrétně jde o stavbu autobusového terminálu v městské části Opladen, kam se mmcité+ po čtyřleté pauze vrací.

Největší výzvou byla statika. Jak skloubit požadavky na „výdrž“ konstrukce pod těžkou vrstvou substrátu a zeleně a přitom se neztratit ve změti profilů? Řešením je 190 mm PIR panel a trapézový plech s vysokou vlnou. Zespodu pak celou konstrukci skryje subtilní podhledový panel.

Zakázka, prováděná ve sdružení se společností E. Ziegler Metallbearbeitung, musí být uzavřena do konce roku. „Práce začaly v květnu, aktuálně osazujeme a kompletujeme ocelové nosné konstrukce,“ popisuje projektový manažer mmcité+ Pavel Holík.

V Opladenu již mmcité+ v roce 2016 postavila zastřešení vlakového nádraží. To se přitom nachází v bezprostřední blízkosti budovaného terminálu, s kterým je propojeno lávkou pro pěší.