Od roku 1992 bierzemy aktywny udział w kreowaniu przestrzeni publicznej.

/

zwiedzanie dworców autobusowych

Project details

Co potrafimy

Opracowujemy i realizujemy projekt, rozwijamy nowe produkty, zapewniamy przygotowanie projektowe lub realizujemy budowę zgodnie z już gotowym projektem.

cały proces

Gdzie realizujemy

Wspólnym mianownikiem naszych realizacji jest ich usytuowanie w infrastrukturze transportowej. Od długiego czasu staramy się o udoskonalanie przestrzeni publicznej, z której wszyscy codziennie korzystamy.

Projekty

Projekty

Jesteśmy w stanie stworzyć i zrealizować projekt od A do Z. Z takim samym zaangażowaniem pracujemy również nad rekonstrukcjami już istniejących obiektów.

Produkty

Produkty

Udoskonalanie przestrzeni publicznej w wielu miejscach wiąże się z podobnymi wyzwaniami. Dlatego też tworzymy uniwersalne produkty, które mogą poprawić wizerunek przestrzeni publicznej w dowolnych miejscach.

zapoznajcie się z egoé plus

zapoznajcie się z egoé plus

Przedstawimy Wam procesy, które są niezbędne do bezbłędnej realizacji projektu.

więcej o firmie

referencje