Ve čtvrtek 14. července se vyhlašovaly letošní České ceny za public relations. Náš projekt “Protihluková stěna noba jako nástroj PR komunikace” získal první cenu v kategorii “Přeshraniční projekty” a druhou cenu v kategorii “Business to business”. Je to velký úspěch, už jen proto, že od noby si mimo jiné slibujeme to, že mmcité+ zviditelní u široké veřejnosti i u odborníků ve stavebnictví a dopravě.

Je to zásluha celé řady našich lidí - zaměstnanců i spolupracovníků. Vývoj nového produktu se soustředil na koncept našich designérů, kteří od začátku sázeli na maximální vizuální rozmanitost. Jen díky tomu je noba vymyšlená tak variabilně, že by ji klidně mohly designovat i děti základních škol. A my jsme měli dost odvahy to opravdu zkusit. 

K vlastní realizaci akcí, kdy děti navrhovaly dekor stěny nejdříve v Bílovicích a pak i v Trenčíně, přispěl celý tým specialistů mmcité+. I skvěle zvládnutá medializace trenčínského předání stěny do provozu výrazně přispěla k tomu, že akce dopadla tak dobře. Všem zúčastněným, ale také každému, kdo se na vývoji a výrobě noby podílel a podílí, patří velký dík. Každý z nich má na tomto úspěchu svou zásluhu.