Zastřešení v podobě velkorysé příhradové konstrukce, lavice do oblouku či kolem stromů a netradičně pojaté přístřešky pro kola. Terminál veřejné dopravy v Chrudimi rozhodně bude zajímavý. A společnost mmcité+ je u toho. Montážní práce běží naplno, hotovo musí být do konce září.

Terminál veřejné dopravy vzniká v přednádražním prostoru. Dominantou bude zastřešení instalované před výpravní budovou. Má formu portikusu, tedy otevřené sloupové haly. Jde o prostorovou příhradovou konstrukci z uzavřených profilů. Rozměr zastřešení je zhruba 24x6 metrů. Z architektonických důvodů je použito minimum montážních spojů, které jsou navíc většinou skryté. Celá konstrukce je nesena dvojicí sloupů kruhového průřezu.

Proti korozi je konstrukce chráněna metalizací zinkem a následnou aplikací epoxydových a polyuretanových vrstev nátěrů. Shora je konstrukce kryta tabulemi z vrstveného bezpečnostního skla. Po případném poškození tak zůstávají jednotlivé úlomky vcelku a jsou drženy meziskelní SG fólií s vysokou pevností.