Czy na mniej więcej 900-metrowej linii tramwajowej może być coś ciekawego? Na tej w Brnie, prowadzącej do szpitala w Bohunicach i kampusu uniwersyteckiego, z pewnością jest. W tej ważnej inwestycji uczestniczyła również firma Egoé plus.

Na uwagę zasługuje już sam fakt, że ponad 600 metrów tej linii stanowi tunel. Również to, co znajduje się nad powierzchnią jest ciekawe. Przykładem może być 60-metrowe zadaszenie peronów na pętli przy szpitalu w Bohunicach lub ponad 2000 metrów kwadratowych przeszklonych powierzchni na przystanku Západní brána.

Budowa linii tramwajowej, prowadzącej od przystanku Osová do szpitala Bohunice i przyległego kampusu uniwersyteckiego trwała 36 miesięcy. Wszystkie prace kosztowały ponad 1,7 mld koron, a tramwaje po raz pierwszy zaczęły kursować na nowym odcinku w połowie grudnia. Według szacunków linia powinna obsługiwać do 40 tys. pasażerów dziennie.