Údržba protihlukové stěny noba

Na výrobu protihlukových stěn jsou použity pouze kvalitní, tvarově stálé materiály, které při použití v běžném prostředí nevyžadují žádnou zvláštní údržbu, a u kterých je s vynaložením minimální péče zaručena dlouhodobá životnost.

V přiloženém návodu ke stažení jsou uvedeny postupy kontrol a procedury oprav poškozených prvků.

Údržba nízké protihlukové clony loba

Nízká protihluková clona loba je díky svému konstrukčnímu řešení nenáročná na provoz a údržbu. Jedinečnou vlastností nízké stěny je možnost sklopení v případě potřeby. 

V dokumentu ke stažení jsou popsány postupy údržby při provozu a procedura sklápění stěny

ke stažení