Celkem 1 300 čtverečních metrů zastřešení, to vše rozděleno do dvou etap. Tak vypadá naše práce v německém Bielefeldu, kde na centrálním náměstí vzniká moderní dopravní terminál. Aktuálně dokončujeme první část v podobě čtyř zelených střech.

Práce na první etapě zahájil tým egoé v únoru. Zcela hotové jsou nosné konstrukce i podkonstrukce, v těchto dnech dokončujeme montáž podhledů. Ty jsou velmi atypické. Tvoří je hliníkové panely s nepravidelně umístěnými otvory různého průměru. Z vnitřní strany je přichycen mléčný rozptylový polykarbonát. Osvětlení instalované v dutině mezi střešním pláštěm a podhledem tak vytváří nepřehlédnutelný efekt.

V květnu dojde v této části k instalaci dvou zelených střech a bude spuštěn zkušební provoz. Současně budeme dál pracovat na instalaci podhledů u zbylých dvou zastřešení.