Warszawa Zachodnia. Jeden z nejdůležitějších železničních uzlů v Polsku, kudy denně projíždí více než tisícovka příměstských a dálkových spojů. Nyní celé nádraží prochází zásadní přestavbou. Součástí investice za 12 miliard korun je i zastřešení devíti nástupišť. Jejich výrobu a montáž má na starosti Egoé plus. Z Bílovic putuje do Polska i drážní mobiliář.

Práce na západním uzlu začaly v letos květnu. Nádraží je koncipováno jako dvoupatrové. Pod úrovní terénu vzniknou rozsáhlé obslužné a prodejní prostory, investice navíc zahrnuje i tramvajový tunel včetně zastávky. Nástupiště budou nově zastřešena prakticky v plné délce. Zvoleno bylo náročnější řešení s dvouplášťovou střechou, kdy podhled kryjí panely z alucobondu. Veškeré práce mají být završeny v roce 2023.

Současná zakázka na nádraží Warszawa Zachodnia přitom není pro Egoé prvním počinem v polské metropoli. V minulosti bílovická společnost prostřednictvím polské pobočky vybudovala například zastřešení stanic Koło nebo Młynów. Do jejího portfolia spadá i zastřešení vstupů do metra, které se již staly jedním z rozpoznávacích znaků Varšavy.