Zastosowanie kolorów firmowych, wykorzystanie schematów kolorystycznych miast, przeciwwaga dla okolicznej szarości, płótno malarskie w przestrzeni publicznej. Nowo opracowany ekran dźwiękochłonny noba kolor to nie tylko parametry akustyczne. Dzięki praktycznie nieograniczonej skali kolorystycznej oferuje o wiele więcej. Po prostu United kolor of mmcité+.

Spółka z Bílovic koło miasta Uherské Hradiště projektuje i buduje dworce autobusowe i kolejowe. Od roku 2014 ma w ofercie również własne ekrany dźwiękochłonne serii noba. Jest to unikalny koncept, w którym na warstwową płytę nośną nałożony jest absorber z gumy z recyclingu. „Twierdzimy o sobie, że wnosimy design w infrastrukturę drogową. Dlatego również w przypadku rozwoju ekranów dźwiękochłonnych szukamy możliwości potraktowania ich w sposób plastyczny”, twierdzi projektant i prezes zarządu mmcité+ Radek Hegmon.

Ekran noba ma kilka wzorów. Częstym przedmiotem przeróbek są przede wszystkim noba digi i jego wariant noba digi mini, które nawiązują graficznie do wyświetlaczy cyfrowych. W Trenčínie-Zlatovcach czy Bílovicach zaprojektowały je dzieci, natomiast w Ostrawie powstał ekran wykonany na podstawie rysunków uczniów szkół artystycznych  . Dzięki możliwości włączenia publiczności w stworzenie końcowego wyglądu, ekran akustyczny z Bílovic uzyskał jako jedyny na świecie prestiżową nagrodę Red Dot Design Award.