Zadaszenie pięciu podłużnych stanowisk autobusowych i do tego łącznik prowadzący do budynku dworca kolejowego, dostawa małej architektury miejskiej i boksu na rowery.

Taki jest nasz udział w rozległej i wymagającej pod względem technicznym budowie terminalu transportowego w Havířovie. Autorem projektu jest studio 519. Prace rozpoczęły się w lipcu, gotowy będzie do końca listopada.

Terminal został zaprojektowany jako dwa równoległe zadaszenia. Pierwsze ma długość około 47 metrów, szerokość przekracza 7 metrów. Drugie jest masywniejsze, o wymiarach 64 x 11,5 metrów. Do niego nawiązuje prostopadle łącznik o długości niemal 63 metrów. Ciekawostką rozwiązania dla Havířova jest wkomponowanie zieleni bezpośrednio w zadaszenie.