W miejscowości Čelákovice mieliśmy zaszczyt zmodernizować zabytkowy budynek odpraw. Nasze nowe idee mogły się naturalnie połączyć z tradycją. Wynikiem tego jest świadoma architektura, w której historia i współczesność wzajemnie się wspierają.

Wielkim wyzwaniem i okazją była renowacja hali odpraw i sąsiadującej z nią przestrzeni. Z tym przedsięwzięciem wiązało się również zaprojektowanie rozwiązania do parkowania rowerów w tzw. wieży rowerowej. Autorem projektu rozwiązań w zakresie formy i materiałów było w obu przypadkach studio kreatywne designcité+, zaś mmcité+ budowę projektowało i realizowało.

Niezwykle ważnym zadaniem artystycznym było połączenie i ujednolicenie budynku technologicznego, budynku odpraw i obiektu dawnej restauracji. Pierwotne rozwiązanie architektoniczne było pełne złożonych form i dodatkowo montowanych technologii. Podczas projektowania respektowaliśmy wymaganie inwestora dotyczące jak najmniejszych nakładów na utrzymanie. Do zadaszonych przestrzeni należało również wprowadzić więcej światła. Z uwagi na statykę i przylegające nieruchomości będące własnością prywatną nie mogliśmy pozwolić sobie na burzenie murów. Ostatecznie znalazło się następujące rozwiązanie: do tylnej ściany zostały domontowane dwie warstwy przeszklonych paneli ze świetlnymi rurkami w górnej i dolnej części przeszklenia. Pierwotna grafika lokalnego artysty została starannie zastąpiona graficzną prezentacją mostu kolejowego biegnącego przez rzekę Łabę w miejscowości Čelákovice.