Praca jak w kościele? Na dworcu jest jej chyba jeszcze więcej. Na przykład remont tego w Pilźnie, będącego obiektem zabytkowym, trwała w kilku etapach około ośmiu lat.

W tym czasie na trasie z Pilzna do Bílovic przewożono poszczególne części około stuletnich żeliwnych i stalowych elementów zadaszenia peronów, a w drogę powrotną ruszały odnowione części, nowe konstrukcje stalowe, blachy tytanowo-cynkowe, szyby, elementy stolarki i inne materiały. Po prostu wszystko, co jest konieczne do odnowienia dworca z sześcioma peronami w czwartym co do wielkości mieście Republiki Czeskiej.

Uwertura
Jeszcze zanim rozpoczęto prace na dworcu głównym eksperci z mmcité+ obrali za cel stację Jižní Předměstí. W roku 2012 zostały tu kompletnie wyremontowane zabytkowe zadaszenia budynku dworca. Tamtejsze prace przy konstrukcjach żeliwnych, wspornikach i szybach wind były tym, czym zajęliśmy się intensywnie kawałek dalej - na pilzneńskim dworcu głównym. Przesunęliśmy się nań w roku 2013, kiedy to w ramach przygotowań zdemontowaliśmy część zabytkowego zadaszenia peronów, zbudowali szyby wind i wyjście z przejścia podziemnego w kierunku poczty.

Ruszamy pełną parą
Węzeł Pilzno I. budynek, przebudowa rozjazdu praskiego. Tak brzmi cała nazwa inwestycji realizowanej w latach 2014 do 2016. „Całkowicie zdemontowaliśmy zabytkową konstrukcję na drugim i trzecim peronie. Wszystko starannie odnowiliśmy i złożyliśmy ponownie. Równocześnie zbudowaliśmy zadaszenie na peronie pierwszym. Była to, co prawda, całkowicie nowa konstrukcja, jednak wzorowana na tej zabytkowej” - mówi manager pilzneńskiej inwestycji Pavel Holík, przy czym równolegle miał również miejsce remont przestrzeni przed dworcem od strony północnej (Přednádraží – sever).