Sladit s okolní zástavbou, nabídnout maximální komfort cestujícím, vypořádat se s technickými požadavky a přinést přiměřený design. I tak by se dalo popsat zadání na terminál dálkových linek v Nitře. Řešení nabídla a realizovala skupina Egoé. O tom, jak vše dopadlo, vypovídají i úspěchy ve dvou respektovaných odborných cenách. Po zisku iF Design Award teď Nitra bodovala i v BIG SEE Awards.

Ceny BIG SEE si kladou za cíl propagovat úspěšné projekty v architektuře či produktovém designu. Působí ve 21 zemích střední, jižní a jihovýchodní Evropy. Odbornou porotu soutěže zaujal terminál v Nitře především způsobem, jakým se podařilo skloubit estetickou smělost s technickou vynalézavostí – všechna nástupiště dálkových linek kryje elegantní souvislá střecha.

Benefit zastřešení celého prostoru, včetně pěších komunikací mezi nástupišti, je jasný. Cestující jsou velmi dobře chráněni před nepřízní počasí. Důvodem, proč toto řešení není k vidění častěji, je nutnost vyřešit řadu technických problémů. Například odvodnění, osvětlení či přiměřenou vzdálenost nosných sloupů. V Egoé zvolili tvarové řešení sestávající z jednotlivých pultových střech, které na sebe navazují.