Trať z Prahy do Berouna, úsek mezi Smíchovem a Radotínem. V rámci modernizace se zde do kolejí a budov investovaly čtyři miliardy korun. Součástí právě dokončeného projektu byla i proměna stanice Radotín. Náš podíl spočíval v návrhu, výrobě a instalaci zastřešení čtyř nástupišť a výstupů z podchodů.

Nádraží Praha-Radotín patří k důležitým dopravním bodům. Denně tudy projíždí přes 130 vlaků, ročně stanici využije zhruba 1,4 milionu cestujících. Tomu odpovídá i rozsah a kvalita modernizace. Všechna zastřešení mají celoplošný podhled. Technologie, včetně liniového osvětlení, jsou plně integrovány.

Přístup na jednotlivá nástupiště je řešen zrekonstruovaným podchodem pod celou stanicí a novým podchodem v místě zrušeného železničního přejezdu. Bezbariérovost stanice zajišťují výtahy a šikmé rampy. Nádraží získalo také nový mobiliář a informační systém.