Několik nádraží v Praze, jeden z nejdůležitějších železničních uzlů v Polsku, nové protihlukové stěny podél silnic a dálnic, dopravní terminál se zelenými střechami v německém Bielefeldu. To je ukázka toho, na čem jsme pracovali v roce 2022. Spolu s dalšími projekty to znamená, že nás na železnici, silnicích a autobusových linkách nešlo přehlédnout. Znovu jsme do dopravní infrastruktury doručili design a kvalitní řemeslo.

V České republice jsme letos působili především v Praze, na severní Moravě při stavbě nových úseků dálniční sítě nebo na železniční trati z Brna do Blanska. Podíleli jsme se také na zastřešení stanic nové tramvajové linky v Brně.

Zcela dokončit se podařilo železniční stanici v Roztokách u Prahy, kde jsme jako první společnost realizovali nový typ standardizovaného zastřešení Správy železnic. Přímo v Praze dál pracujeme na železničních stanicích Radotín a Vysočany. Na obou nádražích již slouží po jednom novém zastřešení, práce na projektech skončí v roce 2023.