Krajinářská architektura je dost možná oborem 21. století, i když to tak v Česku zatím nevypadá. Jaký je její význam pro hojení škod, napáchaných nešetrnou lidskou aktivitou na přírodě a ve městech? A jakou roli v ní hraje design, architektura a umění? To bude zkoumat od června do října ostravský Landscape a naše účast na něm bude nepřehlédnutelná.

Naše kostky leva budou sloužit po celém městě jako infopointy. Bude z nich také postaven náš „hlavní stan", symbolicky naproti Železničního muzea moravskoslezského, kde budete moci spočinout na barkách, lavicích z naší kolekce mobiliáře dopravních staveb. Můžeme se tu potkat od zahájení festivalu 30. května až do 10. října. Oficiální a veselá vernisáž tohoto prostoru proběhne 11. června, ale už 6. a 7. června tady  budou děti z místní ZUŠ malovat své nápady na naše protihlukové stěny. Jimi navržené a realizované čtverce protihlukových stěn pak budou zdobit jak infopointy, tak náš stánek. Podobně jako v Trenčíně a v Třinci, i v Ostravě si děti zkusí, jaké to je přímo ovlivňovat podobu veřejného prostoru, ve kterém žijí.