V jednom z nejmalebnějších měst na řece Sázavě jsme se s pokorou zhostili úkolu zastřešit dvě ostrovní nástupiště pro autobusovou dopravu.

Zvolili jsme lehké, otevřené konstrukce, vhodné pro město, jehož symbolem je stejnojmenná řeka, a které se proslavilo v oblasti sklářského průmyslu.

Nástupiště jsou 16 metrů dlouhá a každé z nich obsluhuje pět autobusových stání. Aby i při této délce zůstala jednotlivá stání pro uživatele přehledná, jsou jasně zvýrazněna modrými a červenými stříškami. Tyto dvě barvy, spolu s bílou, kterou evokuje světlost celé konstrukce, jsou tradičními vodáckými barvami a také barvami města Sázavy. Znak města se pak objevuje v horní části tzv. totemu, výrazného vertikálního prvku, který v sobě kombinuje několik funkcí. Každé nástupiště má svůj totem, jedno červený, druhý modrý, umístěný zhruba v jedné třetině. V celkovém pohledu díky nim nástupiště připomínají míjející se parníky.