V Čelákovicích jsme měli tu čest rekonstruovat historickou výpravní budovu. Naše nové intervence se tak s tradicí mohly skloubit naprosto přirozeně. Výsledkem je sebevědomá architektura, kde se historie a současnost navzájem podporují.

Velkou výzvou a příležitostí byla renovace výpravní budovy a přilehlého prostoru. S tím souviselo řešení pro parkování kol v tzv. cyklověži. Autorem návrhu na tvarové a materiálové řešení bylo v obou případech kreativní studio designcité+, mmcité+ stavby projektovalo a realizovalo.

Důležitým výtvarným úkolem bylo propojit a sjednotit technologickou budovu, výpravní budovu i objekt někdejší restaurace. Původní architektonické řešení bylo totiž plné složitých tvarů a dodatečně osazených technologií. Při navrhování jsme respektovali investorův poždavek na bezúdržbovost. Bylo taky potřeba vnést do zastřešených prostor více světla. Vzhledem ke statice a přilehlým nemovitostem v soukromém vlastnictví jsme si nemohli dovolit probourávat zdi. Nakonec se našlo řešení: k zadní stěně byly přisazeny dvě vrstvy prosklených panelů se světelnými trubicemi v horní i spodní části prosklení. Původní grafika místního výtvarníka byla šetrně nahrazena grafickým ztvárněním železničního mostu přes řeku Labe v Čelákovicích.