Oldenfelde. Tak se jmenuje zcela nová nadzemní stanice linky 1 hamburského metra. Za dodávkou a montáží nástupištní haly, zastřešení nástupního prostotu i dopravního mobiliáře stojí společnost mmcité+. Nová zastávka, která zjednoduší život obyvatelům přilehlého sídliště, byla do provozu slavnostně předána 9. prosince.

Investorem byl operátor hromadné dopravy ve městě, společnost Hamburger Hochbahn. Zakázku realizovalo sdružení firem mmcité+ a E. Ziegler Metallbearbeitung, které vyhrálo náročné dvoukolové výběrové řízení. Bílovická společnost odpovídala za technickou stránku. Prováděla projektové řízení, dílenskou dokumentaci, výrobu ocelové konstrukce a kompletní montáž zastřešení. Stavební práce na této části trvaly od března do listopadu letošního roku.

Celou stavbu lze rozdělit na několik dílčích dodávek. V prvé řadě jde o kompletní zastřešení celého nově vzniklého nástupního prostoru. Zastřešení je řešeno jako dvousloupová ocelová konstrukce. Opláštění podhledem z vysoce lesklého alukobondu zajišťuje odraz dění na nástupišti. Zastřešení je prosvětleno výraznými trapézovými světlíky z čirého skla.

Součástí dodávky bylo i zastřešení schodiště na nástupišti, které navazuje na technologickou část stanice. Podchod pro cestující pak byl doplněn barevnými kovovými lamelami. Zajímavostí je použití mobiliáře winkl. V Hamburku šlo totiž o jeho německou premiéru.