Pozitivní vliv na ekonomiku prostřednictvím produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Tvorba stabilních pracovních míst, která nelze nahradit automatizací či přenesením do zahraniční montovny. Zvýšení image regionu, zastavení odlivu mladých lidí. To jsou hlavní benefity, které nabízí kreativní průmysl. I s ohledem na nutnost zaměřit pozornost na vytváření podmínek pro rozvoj tohoto segmentu navštívil 7. listopadu naši společnost ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček.

Dát obyčejné protihlukové stěně podobu, která nekoliduje s okolním prostředím, použít recyklované materiály a do konečné podoby klidně zapojit i veřejnost. A to vše ve velkém měřítku – u důležitých silničních a železničních staveb v České republice, Polsku, Německu na Slovensku a v dalších zemích. To je jen jeden příklad za všechny, jak funguje společnost mmcité+.

„Kreativnímu průmyslu se musíme věnovat. Zlínský kraj má v tomto směru velkou kompetenci. Velmi dobrou práci odvádí Univerzita Tomáše Bati, funguje zde kreativní klastr, jsou tu firmy, které vytvářejí inspirativní prostředí,“ řekl v Bílovicích ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.