Nejznámější autobusové nádraží v České republice a nejdelší železniční most ve střední Evropě. Takto stručně se dají popsat Florenc a Negrelliho viadukt. A do jejich současného vzhledu se otiskla i stopa z Bílovic. Má podobu více než 100 metrů dlouhého zastřešení autobusových stání podél viaduktu. Většina prací je dokončena, do provozu budou rekonstruovaná nástupiště uvedena na jaře.

Investorem rekonstrukce Negrelliho viaduktu byla Správa železnic, generálním zhotovitelem STRABAG Rail. Součástí zakázky byla náhrada části původního přístřešku na nádraží Florenc, které na viadukt navazuje. A právě za návrhem, výrobou i montáží nového zastřešení o celkové délce 107 metrů stojí společnost mmcité+ z Bílovic. Stavba citlivě navazuje na historicky cenný viadukt, zároveň vytváří moderní nástupní prostor pro cestující.

Nosná konstrukce zastřešení je složena z uzavřených i otevřených profilů, všechny ocelové díly jsou ošetřeny zinkováním a kombinací epoxidového a polyuretanového nátěru. Sloupy jsou navíc opláštěny lakovaným plechem, pod nímž jsou skryty svody dešťové vody. Zcela integrovány jsou také rozvody všech technologií.