V Havířově dnes oficiálně ukončili významnou investici – úpravu přednádražního prostoru. Jeho součástí je moderní dopravní terminál, který nese i naši stopu. Za návrhem stojí designéři studia 519. Společnost mmcité+ následně kompletní zastřešení nástupišť a spojovacího krčku realizovala. Z Bílovic do Havířova putoval také mobiliář, včetně boxů na kola.

Dominantou terminálu jsou dvě ostrovní zastřešení, celkem pro pět autobusových stání. K tomu spojovací krček vedoucí k výpravní budově. A nejde jen o samotné rozměry, kdy zastřešení mají délku zhruba 47 a 64 metrů a samotný krček pak 63 metrů. Nepřehlédnutelné je totiž i tvarové a architektonické řešení. To jednoznačně odkazuje na bruselský styl někdejší výpravní budovy, z které bude za pár měsíců multifunkční centrum. A právě tento objekt byl pro designéry ze studia 519 jednoznačnou inspirací.

Bývalá výpravní budova vlakového nádraží se mimo jiné vyznačuje boční siluetou s prolomenou linií střechy a šikmou čelní stěnou. Toto tvarosloví je použito i na zastřešení nástupišť – na první pohled zaujme skutečnost, že žádný z nosných sloupů není kolmý.