Město v Severním Porýní-Vestfálsku, velké asi jako Brno. To je Bielefeld. Modernizují tam centrální náměstí, na projektu se podílí i společnost mmcité+. Součástí projektu je totiž stavba zastřešených stání, které budou mít zelenou střechu.

Jde v podstatě o terminál propojující autobusové linky se stanicí příměstské železnice S-Bahn. Realizace je rozdělena do dvou let. První etapa začala letos, druhá pak následuje s ročním odstupem. Celkem se jedná o 1 300 čtverečních metrů zastřešení, na konstrukce pro všech osm stání bude potřeba asi 200 tun oceli. Montážní práce na první etapě už pokročily natolik, že mohla být vztyčena část střechy. Pro město jde o důležitou investici, čemuž odpovídá i pozornost v médiích…

Video ze stavby.
Fotografie WESTFALEN BLATT.