Nejzajímavější nebo nejnáročnější, na koridorech i lokálních tratích. Ze všech železničních staveb se každý rok vyberou a veřejně ocení ty nejlepší. Letos jsou mezi nimi rekonstrukce trati u Brandýsa nad Orlicí a modernizace stanice Praha-Vysočany. Tedy ty, pod kterými je velmi čitelně podepsán také tým Egoé. Soutěž Železniční stavba roku je vyhlašována Správou železnic.

V aktuálním ročníku, ohlížejícím se za rokem 2023, se vítězem kategorie „Liniová stavba“ stala rekonstrukce trati v úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí. Součástí stavby byla i proměna brandýské stanice, kde jsme realizovali dvě zastřešení. Zajímavá jsou mimo jiné použitím dřeva v podhledech. Vzhledem k celkové ploše jde o nepřehlédnutelný prvek, který stanici nyní charakterizuje. Se strukturou dřeva navíc korespondují potisky skel bočních stěn.

Vítězem kategorie „Modernizace železničních stanic a uzlů“ byla vyhlášena přestavba stanice Praha-Vysočany, která je součástí optimalizace trati mezi touto stanicí a Mstěticemi. Došlo zde ke změně konfigurace kolejiště, nově jsou zde dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště – tedy náš podíl na této investici. Zastřešení jsme realizovali ve dvou etapách, v letech 2022 a 2023.