Jedna z největších zakázek v historii Egoé plus. Výzva pro designéry, konstruktéry, techniky a další profese. To je modernizace stanice Pardubice. Dnes se celý projekt symbolicky završil slavnostním otevřením.

Nádraží v Pardubicích je jednou z nejvýznamnějších staveb poválečného funkcionalismu u nás. Pod projektem je podepsán i architekt Karel Řepa. Celá rekonstrukce tak probíhala nejen pod dohledem památkářů, ale také architekta Miroslava Řepy, který po svém otci převzal autorská práva. Během konzultací se podařilo všechny aktéry přesvědčit o ideální variantě – místo konzervace vybudovat moderní zastřešení, která citlivě odkazují na původní principy a okolní architekturu.

Například horní strana střešního pláště je s ohledem na sladění s celým prostorem nádraží lakována do cihlového odstínu. Ze stejného důvodu jsou na vyzdívkách kolem vstupů do podchodů použity cihlové pásky. Zajímavostí je i zvolená barevnost ocelové nosné konstrukce, která přímo navazuje na původní řešení. Odkaz je patrný také u svislých nosníků bez opláštění.