Jedna z historicky největších investic do kolejové dopravy v historii Slovenska? Odpověď je modernizace železničního uzlu Žilina. Jde o stanici ležící na evropských koridorech, kde se sbíhají čtyři tratě – mimo jiné z Bratislavy a Košic. A my jsme u toho. Navrhli jsme, vyrábíme a montujeme zastřešení nástupišť.

V Žilině postupně rostou tři nová zastřešení ostrovních nástupišť. Jejich střechy jsou navrženy jako jednoplášťové, tvoří je sendvičový panel, který plní roli krytiny i podhledu. Samotná konstrukce je vynesena nad jeho úroveň. Všechny nosné pilíře jsou sestaveny z dvojice profilů. Prostor mezi nimi jsme využili pro instalaci svodů vody, technologií, košů a následně opláštili. Dvě zastřešení mají délku 257 metrů, třetí 197 metrů.

V zastřešení dostalo velký prostor kalené bezpečnostní sklo. Použito je na světlíky ve střešním plášti. Na ně navazují paravány z téhož materiálu. Sklo je doplněno sítotiskem žluté barvy. Ta byla zvolena jako odkaz na výtvarný styl symbolů města Žilina. Dvě zastřešení jsme dokončili v průběhu loňského roku, další je v plánu v roce 2025. Na nástupiště jsme dodali i drážní mobiliář Winkl.
Foto: STRABAG SK